Hương nhu biển đậu tán

Ngày tháng: 11/06/2017 4:46 SA
Lượt xem: 296
Cỡ chữ

Chủ trị:

Cảm thử (nắng) người choáng váng, nôn nao, mắt đỏ, da nóng, họng khô, miệng ráo, khát nước nhiều, nhức đầu, mỏi mệt, ra mồ hôi.

Cách dùng - liều lượng:

Lá hương nhu phơi âm can hoặc sấy ở nhiệt độ thấp đến khô; Bạch biển đậu sao vàng; Cát căn rửa sạch thái lát mỏng phơi sấy khô; sinh khương thái lát mỏng phơi khô.

Tất cả tán bột mịn, trộn đều.

Trẻ em: 5-10 tuổi mỗi lần uống 4-6g

             10-16 tuổi mỗi lần uống 6-8g

Người lớn uống mỗi lần 8-12g

Hãm với nước sôi gạn nước thuốc uống. ngày uống 2 lần (sáng, chiều). Không hãm, có thể uống bột, uống ½ liều trên.

Kiêng kỵ:

Các chất cay nóng.

Cảm lạnh mùa đông, cảm cúm mùa đông xuân không nên dùng.

Lá hương nhu

320g

Bạch biển đậu

320g

Cát căn

240g

Sinh khương

120gChủ trị:

Cảm thử (nắng) người choáng váng, nôn nao, mắt đỏ, da nóng, họng khô, miệng ráo, khát nước nhiều, nhức đầu, mỏi mệt, ra mồ hôi.

Cách dùng - liều lượng:

Lá hương nhu phơi âm can hoặc sấy ở nhiệt độ thấp đến khô; Bạch biển đậu sao vàng; Cát căn rửa sạch thái lát mỏng phơi sấy khô; sinh khương thái lát mỏng phơi khô.

Tất cả tán bột mịn, trộn đều.

Trẻ em: 5-10 tuổi mỗi lần uống 4-6g

             10-16 tuổi mỗi lần uống 6-8g

Người lớn uống mỗi lần 8-12g

Hãm với nước sôi gạn nước thuốc uống. ngày uống 2 lần (sáng, chiều). Không hãm, có thể uống bột, uống ½ liều trên.

Kiêng kỵ:

Các chất cay nóng.

Cảm lạnh mùa đông, cảm cúm mùa đông xuân không nên dùng.

Lá hương nhu

320g

Bạch biển đậu

320g

Cát căn

240g

Sinh khương

120gChủ trị:

Cảm thử (nắng) người choáng váng, nôn nao, mắt đỏ, da nóng, họng khô, miệng ráo, khát nước nhiều, nhức đầu, mỏi mệt, ra mồ hôi.

Cách dùng - liều lượng:

Lá hương nhu phơi âm can hoặc sấy ở nhiệt độ thấp đến khô; Bạch biển đậu sao vàng; Cát căn rửa sạch thái lát mỏng phơi sấy khô; sinh khương thái lát mỏng phơi khô.

Tất cả tán bột mịn, trộn đều.

Trẻ em: 5-10 tuổi mỗi lần uống 4-6g

             10-16 tuổi mỗi lần uống 6-8g

Người lớn uống mỗi lần 8-12g

Hãm với nước sôi gạn nước thuốc uống. ngày uống 2 lần (sáng, chiều). Không hãm, có thể uống bột, uống ½ liều trên.

Kiêng kỵ:

Các chất cay nóng.

Cảm lạnh mùa đông, cảm cúm mùa đông xuân không nên dùng.